พยาธิใบไม้ที่สำคัญในสัตว์เคี้ยวเอื้อง ม้า สุกร และสัตว์ปีก