ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Trematode Morphology

รูปร่างลักษณะโดยทั่วไป และระยะต่างๆ ในชีพจักรของพยาธิใบไม้