ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Trematode of dogs and cats

พยาธิใบไม้ที่สำคัญในสุนัข และแมว